Ajankohtaista

20.03.2013: Puruvedellä merkattuja harjuksia

Puruveden Harjus ry istutti yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) ja Puruveden kalastusalueen kanssa 2-vuotiaita t-ankkurimerkittyjä harjuksenpoikasia yhteensä 1000 kpl Puruvedelle keväällä 2012. Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskukset olivat mukana rahoittamassa hanketta.

Merkkitutkimuksen avulla pyritään saamaan perustietoa harjuksen vaelluksesta ja kasvunopeudesta. Kalojen keskipituus istutushetkellä oli n. 21 cm. Harjuksen alamitta Puruvedellä on 35 cm. Pyyntikokoisiksi merkatut harjukset kasvavat 2-3 vuoden kuluessa.

Kalastajia pyydetään palauttamaan kalamerkit osoitteeseen:

RKTL
Merkki
5005751
00003 VASTAUSLÄHETYS

tai sähköisesti RKTL Internet -sivujen palautuslomakkeella.

Merkin palauttaneelle lähetetään 5€ palkkio, sekä tiedot kalan istutuspaikasta ja koosta.

Kalamerkkiä palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalasta pyyntipäivä ja -paikka. Hyödyllisiä tietoja ovat myös pituus, paino ja pyydys. Myös suomunäytteen voi lähettää. Merkkipalautusilmoitus verkossa riittää, eikä merkkiä silloin tarvitse lähettää postissa Kalantutkimukseen.

Kalastajien arvostama Puruveden harjus on geneettisesti alkuperäinen ja ainutlaatuinen järviharjuslaji, jonka elinympäristössä on ilmennyt uhkia luontaiselle lisääntymiselle ja lajin säilymiselle. Harjus on luokiteltu silmälläpidettäväksi uhanalaisten lajien Punaisessa kirjassa.

eero_könönen_nimi_mainittava

 

Puruveden Harjus ry on v. 2009 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on turvata harjuskannan säilyminen ja toimia harjuskannan turvaamiseksi Puruvedessä sekä osallistua harjuskannan turvaamistoimiin koko Saimaan vesialueella.

Yhdistyksen tärkeimmät toimintamuodot on ylläpitää harjuksen emokalastoa yhdessä RKTL Saimaan kanssa, organisoida vuosittaisia harjustuki-istutuksia sekä edistää harjuksen säilymistä Puruvedessä ja Saimaan vesialueella.

Puruveden Harjus ry:n tiedote

 Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely