Ajankohtaista

18.03.2013: Taustatietoa Kuolimon rauhoituspiirin perustamisesta

Kuolimon kalastusalueen isännöitsijä Antti Saramies selventää rauhoituspiirin perustamisen taustoja:

"Kalastusalueen 23.2. tekemä päätös pohjautui Korkeimman Hallinto-oikeuden antamaan päätökseen alkuvuodelta. Päätös koski 11.6.2010 tehdyn rauhoituspiiripäätöksen menettelytapaa. Ko. päätöksessä muutettiin kuukautta aiemmin tehtyä rauhoituspiiripäätöstä niin, että ammattikalastus rauhoituspiirissä kiellettiin kesällä. Ammattikalastajan tekemässä valituksessa puututtiin muotovirheeseen päätöksenteossa. KHO ei varsinaisesti ottanut suoraan kantaa, oliko valitus aiheellinen vai ei, mutta siirsi valituksen kalastusalueen käsiteltäväksi.

Kalastusalueella ei käytännössä ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä ammattikalastajan valitus, koska sen hylkääminen olisi johtanut uuteen valitukseen ja kierrokseen maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa ja KHO:ssa. Tämä olisi johtanut jo 2010 tehdyn rauhoituspiiripäätöksen lykkääntymiseen hamaan tulevaisuuteen, ja tuolloin Isoselällä ei olisi ollut rauhoituspiiriä lainkaan. Prosessi oli oikeudellisesti myös kaiken kaikkiaan hyvin epäselvä, oli tehty päätös, josta valitettiin, ja joka sitten korjattiin, ja tästä valitettiin edelleen. Oikeastaan kukaan ei osannut sanoa, mikä päätös on voimassa ja mikä on rauhoituspiirin tilanne.

Nyt oikeudellinen tilanne toivottavasti nollautuu, ja kalastusalue pääsee uudelleen (siis tulevassa kevätkokouksessa) käsittelemään ammattikalastuksen kohtaloa rauhoituspiirissä ilman, että koko rauhoituspiirin olemassaolo on vaarassa.

Kokonaisuuden kannalta ammattikalastus on joka tapauksessa, jos ei nyt sivuseikka, niin kuitenkin vähemmän tärkeä kuin vapaa-ajankalastus verkkoineen ja uistimineen. Ammattikalastajan talvinuottaan on viime vuosina jäänyt kuitenkin vain 2-5 nieriää vuosittain, ja nämä on vapautettu. Nuotta-avannolla on aina melkoisesti yleisöä, joten uskon että ainakaan suuria määräiä nieriöitä ei ole ohi silmien päässyt kalasammioon.
Trooli on sitten toinen kysymys, sen vaikutus todennäköisesti on suurempi. Pyydykseen joutuvat nieriät on varmastikin menetetty, toisaalta mikäli veto tapahtuu pinnassa lämpimän veden aikaan, ei nieriöitä välttämättä pyydykseen jää.

Koko nieriäkysymys on ollut paikallisten päättäjien käsissä, ja vaikka hankaluuksia on ollut, niin pääasiassa Kuolimolla on oltu huomattavan aktiivisia kalastuksen säätelytoimissa moneen muuhun veteen verrattuna. Rauhoituspiiri on perustettu jo 90-luvulla, ja nyt 2010-luvulla on saatu voimaan kaikki nieriän elinalueet kattava verkon silmäkoon säätely, joka on huomattavasti vähentänyt verkkokalastusta alueella. Myös nieriän alamitta on nostettu 80 senttiin. Uistelu on käytännössä miltei lopetettu Isoselän alueella. Nyt tänä vuonna nieriä on taas nostanut päätään, ja havaintoja on tullut selvästi aikaisempaa enemmän.

Kalastusalue toimii niillä palikoilla mitä kalastuslaki sille on antanut ja esimerkiksi rauhoituspiiristä laissa todetaan, että "Rauhoituspiiriä perustettaessa on huolehdittava siitä, että ammattimaisesti harjoitettavan kalastuksen edut voidaan riittävästi turvata". Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa, sen tulee todennäköisesti KHO ratkaisemaan lähivuosina. Pelkkä ärtymys ei kuitenkaan riitä päätösten perusteeksi."

Terveisin
Antti Saramies
isännöitsijä, Kuolimon kalastusalue


Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely