ELY-keskus tiedottaa

12.06.2017: Kalastaminen Ala-Koitajoella ja Pielisjoella vuosina 2017-2021
Pohjois-Savon ELY-keskus on 12.6.2017 antanut kalastuslain (379/2015) mukaisen päätöksen, joka koskee kalastamista Ala-Koitajoella ja Pielisjoella vuosina 2017-2021. Uusi päätös tarkentaa ja muuttaa vuonna 2016 annettua päätöstä tietyin osin.
Lue lisää...

07.12.2015: Uusi kalastuslainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2016 alusta
Uudistuksen yksi tärkeä tavoite on edistää kestävän kalastuksen toteutumista kaikessa kalastuksessa. Erityisestä huomiota kiinnitetään jatkossa uhanalaisten kalalajien suojeluun. Ilman merkittävää kalastuspaineen vähentämistä kyseisiä lajeja uhkaa lopullinen kantojen romahtaminen.
Lue lisää...

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely