ELY-keskus tiedottaa

13.07.2021: Kalastusrajoitukset
Lue lisää...

26.09.2019: Kuolimon nieriälle seurantaryhmä
Lue lisää...

08.08.2017: Kalastaminen Ala-Koitajoella ja Pielisjoella vuosina 2017-2021
ELY-keskus on 12.6.2017 antanut päätöksen, joka koskee kalastamista Ala-Koitajoella ja Pielisjoella vuosina 2017-2021. Uusi päätös tarkentaa ja muuttaa vuonna 2016 annettua päätöstä tietyin osin.
Lue lisää...

08.08.2017: Pohjois-Karjalan keskeisimpien vaelluskalavesistöjen (jokivesistöjen) koski- ja virta-alueet
Pohjois-Savon ELY-keskus on määritellyt Pohjois-Karjalan keskeisten vaelluskalavesistöjen (jokivesistöjen) koski- ja virta-alueet, joissa yleiskalastusoikeudet (onkiminen, pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus) ovat kiellettyjä.
Lue lisää...

10.06.2016: Vaelluskalojen kalastusta koskevaa ohjeistusta Vuoksen vesistöalueelle
Lue lisää...

20.01.2016: FRESHABIT LIFE IP-hankkeella elvytetään myös uhanalaisia kaloja
Vuoden 2016 alusta käynnistyi EU-osarahoitteinen LIFE-hanke, jolla kunnostetaan sisävesiä eri puolella Suomea. Hankkeen kokonaisrahoitus on lähes 20 miljoonaa euroa. Pohjois-Karjalassa Koitajoen hankkeella parannetaan järvilohen poikastuotantoedellytyksiä ja kunnostetaan planktonsiian kutualueita.
Lue lisää...

28.12.2015: Uhanalaisten kalalajien kalastukseen uusia käytäntöjä vuoden 2016 alusta Vuoksen vesistöalueella
Vuoksen vesistöalueella kalalajeista nieriä, järvilohi, järvitaimen ja harjus on määritetty uhanalaisiksi kalalajeiksi. Niihin kohdistuvaa kalastuspainetta on välttämätöntä vähentää etteivät kannat lopullisesti häviäisi. Harjus ja nieriä ovat paikallisia lajeja järvilohen ja taimenen vaeltaessa laajemmilla alueilla. Vuoden 2016 alusta voimaan astuva kalastuslaki ja -asetus sisältävät määräyksiä, jotka kalastajan on ensi vuoden alusta lähtien otettava kalastuksessa huomioon.
Lue lisää...

07.12.2015: Uusi kalastuslainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2016 alusta
Uudistuksen yksi tärkeä tavoite on edistää kestävän kalastuksen toteutumista kaikessa kalastuksessa. Erityisestä huomiota kiinnitetään jatkossa uhanalaisten kalalajien suojeluun. Ilman merkittävää kalastuspaineen vähentämistä kyseisiä lajeja uhkaa lopullinen kantojen romahtaminen.
Lue lisää...

01.10.2015: ELY-keskus, Järvi-Suomen Kalatalouspalvelut tiedottaa:
ELY-keskuksen ylläpitämä www.jarvilohi.fi –sivusto on uudistunut. Sivusto perustettiin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimesta alun perin järvilohta ja sen tilaa esitteleväksi sivustoksi. EU/LIFE –osarahoitteisen Saimaan Lohikalat -hankkeen yhteydessä vuosina 2011-2014 sivusto laajentui kattamaan kaikki neljä Vuoksen vesistöalueen taloudellisesti arvokasta uhanalaista kalalajia. Hankkeen toimeenpanosta vastasi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ohella Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset. Hankkeen päätyttyä sivustosta huolehtii ELY-keskus virkatyönä.
Lue lisää...

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely