Tutkimuksia ja raportteja

Saimaan lohikaloja ja niiden kalastusta koskevaa tutkimustietoa ja erilaisia raportteja kootaan tämän sivun alle. Julkaisuja voi ehdottaa osoitteeseen heli.peura(at)ely-keskus.fi

 

Kalalajit

Järvilohi

Järvilohistrategia. Saimaan järvilohikannan säilymisen ja kestävän käytön turvaaminen. Maa- ja metsätalousministeriö, Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 66/2003

Saimaan järvilohen hoito-ohjelma 2011

Saimaan järvilohen vaelluspoikasten telemetrinen vaellustutkimus kesällä 2006

Järvitaimen

Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelma 2018

Kermankosken järvitaimenen kesänvanhojen poikasten tiheydet 1985-2011

Taimenkantojen tila Suomessa 2012

Arvio Juojärven reitin potentiaalisesta merkityksestä 2014

Saimaannieriä

Saimaannieriän toimenpideohjelma 2006

Saimaannieriän palauttamisistutusten 1991-2004 tuloksellisuus kalastustiedustelujen perusteella 2006

Harjus

Etelä-Saimaan harjuskannan tila ja tulevaisuus 2008

Kalastuskuntien käsitykset harjuksesta ja harjuskannan tilasta Pielisellä 2000

Pielisen järviharjuskannan tila v.1998

Etelä-Saimaan harjusprojekti -toiminta ja tutkimukset vuonna 1997

Saimaan järvikutuisen harjuksen hoito ja suojelu 1998

Kalastus

Koetroolaus tietoja

Etelä-Saimaan ja Vuoksen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2009

Etelä-Saimaan ja Vuoksen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2010  

Etelä-Saimaan ja Vuoksen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2011

Yhteenveto Etelä-Saimaan kalatarkkailusta (pp-esitys) 2001-2011

Troolitutkimukset ja -raportit

Pielisen kalakannat troolikalastuksen kohteena vuosina 2005-2006
-Järvilohi ja taimenistukkaat troolauksen sivusaaliina


Järvitaimen troolauksen sivusaaliina Oulunjärvellä (yhteenveto, pp-esitys) 2001-2004

Järvitaimen troolauksen sivusaaliina Oulunjärvellä (tutkimus) 2001-2004

Simuloitu tutkimus troolauksen ja kylmäkäsittelyn vaikutuksista taimeniin 2004

Yhteenveto: Järvilohi ja -taimen troolin sivusaaliina (pp-esitys) 2012

Future Missions:Lajittelusäleikön kehittäminen muikkutrooliin (pp-esitys)

Muu kalastus

Näkökulmia järvilohen kestävään kalastukseen 2011

Pielisen järvilohikannan hoidon ja kalastuksen suuntaviivoja 1999

Kalatiet

Tekniset rakenteet vaelluskalakantojen hoidossa - Esiselvitys ja katsaus Pielisen ja pohjoisen Saimaan tilanteeseen 2014

Kansallinen kalatiestrategia 2012

Muita tutkimuksia ja raportteja 

Pielisjoen koski- ja virtapaikkojen yleiskartoitus 2012

Pielisen alueen virtavedet järvitaimenen ja järvilohen näkökulmasta 2015 

Pohjois-Karjalan keskeisissä järvi- ja jokivesistöissä sijaitsevien veneiden laskuluiskien kehittämisarviointi -raportti 2015  sekä kartta

Vaelluskalakantojen elvyttäminen - ympäristövirtaama ja muut ratkaisut 2017

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely