Historia ja nykytila

Saimaannieriä jäi eristyksiin viimeisimmän jääkauden jälkeen Vuoksen vesistöön järvilohen tavoin. Suomessa nieriää esiintyy luontaisena Saimaan lisäksi mm. Pohjois-Lapissa.

Saimaannieriä eroaa geneettisesti muista Suomen nieriäkannoista. Saimaannieriän on DNA-tutkimuksissa todistettu olevan siperialaista alkuperää. Pohjoiset kantamme kuuluvat atlanttiseen kehityslinjaan.  

Vielä 1800-luvun lopulla nieriöitä esiintyi laajasti Vuoksen vesistössä. Viimeisen sadan vuoden aikana kanta on kuitenkin taantunut huolestuttavan pieneksi ja on vaarassa kadota kokonaan. Saimaannieriä onkin luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi.

Syitä nieriän uhanalaistumiseen ei tarkasti tiedetä. On kuitenkin arveltu, että vesistön rehevöityminen, happipitoisuuden lasku ja likaantuminen ovat vaikuttaneet nieriäkantoihin. Nieriä voi olla erityisen herkkä myös kalalajisuhteissa tapahtuville muutoksille ja muiden kalalajien aiheuttamalle kilpailulle (esimerkiksi ravintokilpailu).   

Edellä mainittujen syiden lisäksi myös kalastuksella on ollut merkittävä rooli saimaannieriän häviämisessä. Nieriää on ollut helppo pyytää verkoilla kutualueilta, matalista rantavesistä. Myös syönnösalueilla (järvien suurimmissa syvänteissä) saimaannieriä jää helposti harvempaankin verkkoon kiinni hampaistaan.

Kalastuksen aiheuttamaan uhkaan voidaan kuitenkin vaikuttaa suhteellisen nopealla aikataululla. Kalastuksen säätely saimaannieriän syönnös- ja lisääntymisalueilla on välttämätöntä sekä heikkojen luonnonvaraisten nieriäkantojen elvyttämiseksi että palautusistutuksilla luotujen kantojen turvaamiseksi. 

Tällä hetkellä saimaannieriä on täysin rauhoitettu kalastukselta koko Vuoksen vesistöalueella valtioneuvoston asetuksella (VNA 806/2013). Asetus astui voimaan 1.1.2014.

Lähteet:

Brunner, P.C. 2001: Holarctic phylogeography of Arctic charr (Salvelinus alpinus L.) inferred from mitochondrial DNA sequences. Evolution 55: 573-586.

Hyytinen, L., Makkonen, J., Munne, P., Piironen, J., Poikola, K., Pursiainen, M. ja Turunen, T. 2006: Saimaannieriän toimenpideohjelma. Kuolimon nieriän elvyttäminen ja luonnossa lisääntyvän, kalastusta kestävän saimaannieriäkannan palauttaminen. Maa- ja metsätalousministeriö. Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 80/2006. 

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely