Saimaannieriä (Salvelinus alpinus)

Uhanalaisuusluokka: Äärimmäisen uhanalainen

Rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella.
Rauhoitettu muualla Vuoksen vesistössä syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään (VNA 1360/2015).

Alamitta: 60 cm (VNA 1360/2015)

Avainalueita:
• Kuolimo ja eräät eteläisen Saimaan alueet (mm. Luonteri, Ruokovesi ja Yövesi)

Elinkierto:
• Elinalueet järvialueiden syvänteissä
• Lisääntyminen kivikko- ja sorapohjaisissa rantavesissä

Uhkatekijät:
• Luontaista lisääntymistä varmuudella vain Kuolimossa
• Perinnöllinen monimuotoisuus äärimmäisen heikko
• Nieriäkannat eivät kestä kalastustaSaimaannieriä (kuva: Esa Hirvonen)
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely