Järvitaimen (Salmo trutta m. lacustris)

Uhanalaisuusluokka: Erittäin uhanalainen

Rasvaevällinen taimen rauhoitettu kokonaan (VNA 1360/2015).
Rauhoitus ei koske taimenta, joka on pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä. Tällöin taimenen pituus voi olla enintään 45 cm (VNA 1360/2015).
Rauhoitettu joessa ja purossa syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään.

Alamitta: rasvaeväleikattu 50 cm (VNA 1360/2015)

Avainalueita:
• Eteläinen Saimaa - Partakoski
• Pohjoinen Saimaa - Heinäveden reitti, Pielisjoki
• Pielinen - Lieksanjoki

Elinkierto:
• Lisääntyminen ja poikasvuodet koskialueilla
• Syönnösvaellus järvialueilla

Uhkatekijät:
• Kulku lisääntymisalueille osittain estynyt
• Suuri osa tärkeimmistä lisääntymisalueista tuhoutunut
• Luontainen lisääntyminen vähäistä
• Voimakas kalastuspaine järvialueilla (mm. vetouistelu ja verkkokalastus)

 


 

Kuva: rasvaeväleikattu taimen

 

TUTUSTU VUOKSEN VESISTÖALUEEN JÄRVITAIMENKANTOJEN TOIMENPIDEOHJELMAAN

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely