Järvilohi (Salmo salar m. sebago)

Uhanalaisuusluokka: Äärimmäisen uhanalainen

Rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä (VNA 1360/2015). Rasvaevätön järvilohi rauhoitettu kesäkuun 1 päivästä elokuun 31 päivään keskeisellä vaellusreitillä Vuoksen vesistössä. Rauhoitettu joessa ja purossa elokuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään (VNA 1360/2015).

Alamitta: rasvaeväleikattu 60 cm (VNA 1360/2015)

Vapaa-ajan kalastuksessa Vuoksen vesistöalueella on sallittua enintään yhden rasvaeväleikatun järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti (VNA 1360/2015).

Avainalueita:
• Saimaa - Pielisjoki, Ala-Koitajoki
• Pielinen - Lieksanjoki

Elinkierto:
• Lisääntyminen ja poikasvuodet koskialueilla
• Syönnösvaellus järvialueilla

Uhkatekijät:
• Kulku lisääntymisalueille estynyt
• Suuri osa lisääntymisalueista tuhoutunut
• Luontainen lisääntyminen hyvin vähäistä
• Perinnöllinen monimuotoisuus äärimmäisen heikko
• Voimakas kalastuspaine järvialueilla (mm. vetouistelu ja verkkokalastus)

TUTUSTU SAIMAAN JÄRVILOHEN HOITO-OHJELMAAN

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely