Harjus (Thymallus thymallus)

Uhanalaisuusluokka: Silmälläpidettävä

Rauhoitettu huhtikuun 1 päivästä toukokuun 31 päivään (VNA 1360/2015)  

Alamitta: 35 cm (VNA 1360/2015)

Avainalueita:
• Pielinen, Pihlajavesi, Puruvesi, Suur-Saimaa, Lieksanjoki

Elinkierto:
• Järvi- ja jokikutuisia kantoja
• Lisääntymis- ja elinalueet virtavesissä tai suurten selkävesien kivikkorannoilla ja karikoilla
• Paikkauskollinen laji, ei vaellusta

Uhkatekijät:
• Lisääntymisalueiden tila heikentynyt (rehevöityminen, kiintoaines)
• Kannat heikkoja ja paikallisia
• Kannat eivät kestä voimakasta kalastuspainetta (mm. verkko, onki ja pilkki)

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely