Koukkujen määrää tulee vähentää uistimissa

Tyypilliset suomalaiset vaaput sisältävät kaksi tai jopa kolme kolmihaaraista koukkua. Useilla kolmihaarakoukuilla on pyritty varmistamaan kalan mahdollisimman hyvä tarttuminen vieheeseen. Tämä aiheuttaa kuitenkin ongelmia vapautettavien kalojen kanssa.

Vapaaksi jäävät koukut tarttuvat usein kalaan ulkopuolelta. Jos koukku vaurioittaa kalan silmiä tai kiduksia, on sen selviämisennuste huono.

Vapautusprosessi saattaa viedä liian kauan, jos kala on kiinni useasta koukusta. Jokainen vedestä pois vietetty hetki vähentää kalan selviämismahdollisuuksia vapautuksen jälkeen.

Usean kolmihaarakoukun käytölle löytyy onneksi hyviä vaihtoehtoja.

Yksi kolmihaarakoukku

Yhtä kolmihaarakoukkua käyttämällä estetään vapaaksi jäävien koukkujen aiheuttamat silmä- ja kidusvauriot. Myös kalan irrottaminen nopeutuu, jolloin vapautettavan kalan selviämismahdollisuudet paranevat.

Yhden koukun käyttämisessä on muitakin hyötypuolia. Kun koukku kiinnitetään leikarilla tai viehelukolla vaapun alalenkkiin, ei kala pysty kampeamaan itseään irti vaapun reunaa vasten.

Vaapun uintia on myös mahdollista säätää vaihtamalla koukun kiinnityspaikkaa.

Ruotsin Vätternillä yhden koukun käytäntö on ollut pakollinen jo pitkään ja kokemukset ovat olleet hyviä. Monet valistuneet kalastajat ovat vapaaehtoisesti siirtyneet yhden koukun käytäntöön myös Suomessa.

nettiin

Yksihaaraiset koukut

Kolmihaaraisten koukkujen korvaaminen yksihaaraisilla nopeuttaa kalan vapauttamista huomattavasti. Vapaaksi jäävä yksihaarakoukku aiheuttaa kolmihaarakoukkuun verrattuna myös huomattavasti vähemmän vaurioita kalan silmille ja kiduksille.

Yksihaarakoukkuihin siirtyminen on varteenotettava vaihtoehto yhdelle kolmihaarakoukulle. Yksihaarakoukkuihin siirtyminen herkistyttää usein vaapun uintia.

Väkäsettömät koukut

Väkäsettömien koukkujen suurin etu on kalan erittäin nopea vapauttaminen. Koukkujen ei kuitenkaan tiedetä aiheuttavan merkitsevästi vähempää vahinkoa kaloille väkäsellisiin koukkuihin verrattuna.

Väkäsettömien koukkujen käyttö on suositeltavaa erityisesti kalastusmuodoissa, joissa kalastajalla on suora kontakti kalaan (mm. perho- ja jigikalastus).

Lähde:
Valkonen N. & Laakkonen M. 2011. Näkökulmia järvilohen kestävään kalastukseen

.

 

 

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely