Vetouistelunettiin

Vetouistelu on tehokas tapa pyytää lohikaloja, ja ylipäätään tehokas tapa kalastaa. Itä-Suomen vesistöissä on runsaita kalakantoja, kuten hauki- ja kuhakannat. Niinpä saalisvarmuus on viime vuosina ollut hyvä. Sen sijaan lohipetokalojen saaminen vaatii huomattavasti enemmän aikaa, perehtymistä lohikalojen kalastustekniikkaan ja kalastuksen ajoittamista sellaisiin ajankohtiin, jolloin sääolosuhteet voivat olla hyvinkin haasteellisia. Vetouistelussa suuri osa saaliista on alamittaisia, joten on tärkeää kiinnittää huomiota kalan vapauttamiseen hyväkuntoisena.

Helpoin tapa säästää alamittaisia kaloja on vähentää koukkujen määrää vieheissä. Yksi koukku riittää jos kalastajalla on osaaminen hyvällä tasolla. Myös kalastusajankohdalla on suuri merkitys. Lämpimän veden aikaan ei pitäisi hakeutua lainkaan lohikalavesille. Lohikalat rasittuvat lämpimässä vedessä joten niitä kannattaa tavoitella vain kylmän veden aikaan. Hyvää ohjeistusta ja vinkkejä vastuulliseen ja kestävään kalastukseen saat SVK ry:n sivustolta www.vapaa-ajankalastaja.fi.

Vuodesta 2016 alkaen rasvaevälliset järvilohet ja -taimenet ovat kokonaan rauhoitettuja ja ne tulee vapauttaa koosta riippumatta. Lisäksi, järvilohen keskeisillä elinalueilla (Saimaan pääallas ja Pielinen) myös eväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.6. - 31.8 välisen ajan. Voimassa olevaa kalastuslainsäädäntöä on esitelty tämän sivuston etusivulla.vetouistelukuva3                     vetouistelukuva3

 

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely