Verkkojen määrää on syytä pohtia

Ainoastaan kaupallisilla kalastajilla on oikeus käyttää leveysasteen 67´00´N eteläpuolella verkkoja, joiden yhteenlaskettu pituus on pyynti- tai venekuntaa kohden enemmän kuin 240 metriä.

Vapaa-ajankalastajan tulisikin pyytää kaloja vain omiin tarpeisiin. Usein jo muutama verkko riittää takaamaan tarvittavan saaliin. Kalastusalueissa ja osakaskunnissa voidaan keskustella, kuinka paljon yksiköitä halutaan yhdelle vapaa-ajankalastajalle myöntää.

 

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely