Verkkojen solmuväleillä on merkitystä

Verkkokalastuksessa saaliiksi jäävien kalojen kokoon voidaan vaikuttaa säätelemällä verkkojen solmuväliä.

Järvilohen ja -taimenen syönnösalueilla tulisi välivesi- ja kohoverkkokalastuksessa solmuväliksi asettaa vähintään 80 mm (pl. muikkuverkot). Tätä pienemmät solmuvälit pyytävät alle 60 cm mittaisia lohikaloja. Monilla Saimaan alueilla tällainen päätös on jo tehty.

Myös pohjaverkoilla (esim. kuhaverkot) kalastettaessa saadaan sivusaaliina alamittaisia lohikaloja. Pohjaan laskettavien verkkojen suositeltava solmuväli on vähintään 60 mm.

Nostamalla verkkojen yleinen solmuväli 60 mm:iin voidaan välttää kaikkein pienimpien alamittaisten lohikalojen ja kuhien (<45 cm) jääminen saaliiksi. Tämä toki vaikuttaa esim. ahvenen ja siian kalastukseen, mutta näitä lajeja voidaan pyytää hyvin myös aktiivivälineillä. 

Solmuvälin nostamisella on todettu olevan positiivinen vaikutus myös kuhasaaliisiin, sekä kalojen keskikokoon.

 


 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely