Rauhoitusalueet

Yleisten verkkokalastusrajoitusten lisäksi uhnalaiset lohikalat tarvitsevat lajikohtaisia alueellisia ja ajoittaisia rauhoitusalueita. Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30 päivään (VNA 1360/2015, ns. kalastusasetus).

Verkkokalastuksen kieltäminen kokonaan ei ole aina välttämätöntä. Hyvä lisä harjusalueiden täysrauhoitukselle (rauhoitettu huhtikuun 1 päivästä toukokuun 31 päivään) on solmuväliltään alle 55 mm verkkojen käyttökielto 100 m lähempänä rantaa (sekä karikoilla ja matalikoilla) kutuajan läheisyydessä.

Saimaannieriän tärkeimmillä elinalueilla (syvännealueet, lisääntymisalueet) kalastusta on rajoitettu jopa ympärivuotisesti. Nieriä on rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella, lisäksi muualla Vuoksen vesistössä syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään (VNA 1360/2015, ns. kalastusasetus).

Järvilohen ja -taimenen päävaellusreiteillä verkkokalastusta tulisi rajoittaa vaelluksen etenemisen mukaisesti. Saimaan alueen norpparajoitukset turvaavat osaltaan smolttien (vaelluspoikanen) keväisen vaelluksen, mutta osa vaellusreitistä on vielä verkkokalastuksen piirissä.

Rasvaevätön järvilohi on rauhoitettu kesäkuun 1 päivästä elokuun 31 päivään keskeisellä vaellusreitillä Vuoksen vesistössä. Vapaa-ajan kalastuksessa Vuoksen vesistöalueella on sallittua enintään yhden rasvaeväleikatun järvilohen saaliiksi ottaminen kalastaa ja vuorokautta kohti (VNA 1360/2015, ns. kalastusasetus).

Verkkokalastusta on syytä rajoittaa nykyistä voimakkaammin myös loppukesästä ja alkusyksystä lohikalojen kutuvaelluksen aikaan. Etenkin salmialueet ja kapeikot tulisi rauhoittaa kalastukselta.

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely