Kestävä kalastus

Uuden kalastuslain (379/2015, 1 §) tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. Kestävällä kalastuksella tarkoitetaan kalakannan verottamista siten, että kannan uusiutumiskyky ja elinvoimaisuus säilyy.


Muista noudattaa alamittoja ja muita kalastusta koskevia ohjeita ja määräyksiä. Tarkista aina ennen kalastusta myös mahdolliset valtioneuvoston asetusta (VNA 1360/2015) korkeammat alamitat.

Rasvaeväleikattu järvilohi 60 cm
Rasvaeväleikattu järvitaimen 50 cm
Harjus 35 cm
Saimaannieriä 60 cm

Vapaa-ajan kalastuksessa Vuoksen vesistöalueella on sallittua enintään yhden rasvaeväleikatun järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti (VNA 1360/2015).

Kalastus kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asetetulla kalatäkyisellä koukkupyydyksellä sekä järvilohen (koskee myös rasvaevätöntä) kalastus 1.6. – 31.8. välisenä aikana on kielletty järvilohen keskeisellä vaellusreitillä sekä Kuolimossa (VNA 1360/2015). Kieltoalue on merkitty oheiseen karttaliitteeseen

 

Ohjeita kestävään kalastukseen:

  • Laske pyyntimittojen vastainen, rauhoitettu tms. kala välittömästi takaisin veteen (KalL 58 §).
  • Vähennä koukkujen määrää vieheissä ja täkyrakseissa. Kalan irrottaminen helpottuu eikä kala vahingoitu.
  • Käytä pihtejä, solmutonta ja kumipintaista haavia sekä vesiastiaa kalan vapautuksen apuna. Kalat selviävät paremmin vapautuksesta.
  • Käytä enintään 2-4 verkkoa. Kalastuslaki rajoittaa verkkojen määrän enintään 240 metriin pyynti- tai venekuntaa kohden (KalL 49 §).
  • Vältä tiheiden verkkojen käyttöä. Hyvän yleisverkon solmuväli on 55 mm.
  • Kalasta monipuolisesti eri lajeja.
  • Selvitä paikalliset kalastusrajoitukset aina ennen kalastusta.

- Palauta kalamerkki!

- Kalan vapauttaminen

Kalastusmaksut ja -luvat Suomessa  

 


 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely