Vesiviljely

Vesiviljelyn avulla ihminen voi tuottaa hallituissa olosuhteissa eri ikäisiä kalanpoikasia esimerkiksi istutettavaksi luontoon. Viljelyvaiheessa poikasten altistuminen valinnalle voi olla erilaista kuin luonnossa ja se voi muodostaa riskin verrattuna luonnollisen lisääntymiseen.

Tutustu myös Luonnonvarakeskuksen vesiviljelyyn. Luken tehtävänä on säilyttää Suomen arvokalakannat ja niiden monimuotoisuus viljelyn keinoin silloin, kun muut säilytyskeinot eivät sitä turvaa. 

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely