Avainalueet

Saimaannieriää on esiintynyt laajasti lähes kaikissa Vuoksen alueen suurissa järvialtaissa. Eteläisen Saimaan lisäksi mm. Puruvedessä, Pielisessä ja Höytiäisessä on elänyt nieriöitä. Nykyisin alkuperäistä luonnonkantaa on jäljellä pääasiassa enää Kuolimon järvialtaassa. Lisäksi Luonterilla on viitteitä saimaannieriän luontaisesta lisääntymisestä.

Kuolimo

Kuolimo on suuri järvi, joka laskee Saimaaseen Partakosken ja Kärnänkosken kautta. Kuolimon keskisyvyys on 9,8 m ja syvin kohta 41,4 m. Karu ja kirkasvetinen järviallas soveltuu hyvin saimaannieriän elinalueeksi.

Kuolimon järvialtaaseen ei istuteta lainkaan nieriöitä, joten kaikki alueen nieriät ovat varmuudella luonnossa syntyneitä.

Saimaannieriän säilyminen ja lisääntyminen on pyritty turvaamaan erilaisilla kalastuksensäätelypäätöksillä. Tällä hetkellä Kuolimon Isoselällä on rauhoituspiiri, jossa kaikki kalastus on kielletty ympäri vuoden (lukuunottamatta jään päältä tapahtuvaa nuottausta, ja sellaisen muikkuloukun käyttöä, joka ei ole miltään osin silmällä pyytävä).

Kuolimon kalastusalue on asettanut verkkojen (19-54 mm) käyttökiellon Ala-Kuolimolle, Kinkosalmen ja Kuolimonsalmen itäpuolisille vesialueille (lukuunottamatta Kaijanlahtea ja Luotolahtea). Tällaisten verkkojen käyttö on kuitenkin sallittu siian kutupyynnissä alle 5 metrin vedessä 1.10 - jäiden tulon välisenä aikana.

Lisäksi Ala-Kuolimon osakaskunta on asettanut verkkokalastus- ja uistelukiellon Kuolimon Isoselälle Pienen Säkniemen, Selkäsaaren, Ukonsaaren pohjoiskärjen, Oriluodon, Liittoluodon, Säkniemen ja Pienen Säkniemen rajaamalle alueelle. 

Erilaisilla suojelutoimenpiteillä nieriäkanta on saatu hieman elpymään 1990-luvun loppupuolen heikosta tilanteesta.

Suojelutoimenpiteistä huolimatta kutevien nieriäyksilöiden määrä Kuolimon alueella on edelleen huolestuttavan pieni. Saimaannieriän toimenpide-ohjelmassa (2006) Kuolimon nieriäkannan elvyttäminen on asetettu kaikkien muiden toimenpiteiden edelle.

Muita lupaavia alueita

Kuolimon ohella saimaannieriälle lupaavia alueita ovat entiset nieriävedet kuten Lietvesi, Ruokovesi, Yövesi, Louhivesi, Luonteri sekä Etelä-Saimaa (Petranselkä – Munaluodonselkä – Ilkonselkä). 

Saimaannieriän toimenpideohjelman (2006) mukaan edellä mainittujen alueiden olosuhteet ovat nieriän kannalta hyvät ja kalastus on syvännealueilla vähäistä. Näille alueille kannattaa Kuolimon ohella keskittää tehokkaimmat toimenpiteet saimaannieriän luontaisen lisääntymisen palauttamiseksi.   

Lähteet:

Hyytinen, L., Makkonen, J., Munne, P., Piironen, J., Poikola, K., Pursiainen, M. ja Turunen, T. 2006: Saimaannieriän toimenpideohjelma. Kuolimon nieriän elvyttäminen ja luonnossa lisääntyvän, kalastusta kestävän saimaannieriäkannan palauttaminen. Maa- ja metsätalousministeriö. Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 80/2006.

 

 
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely