Avainalueet

Monet järvitaimenen luontaisista lisääntymisalueista Itä-Suomessa ovat tuhoutuneet. Luontainen lisääntyminen Vuoksen alueella on nykyisin hyvin vähäistä. Useita patoamattomia lisääntymiseen soveltuvia alueita on kuitenkin vielä jäljellä.

Heinäveden reitti

Heinäveden reitin koskialueet ovat tärkeimpiä järvitaimenen lisääntymisalueita Saimaalla. Koskialueita on kunnostettu useaan otteeseen ja poikastiheyksien kasvun perusteella kunnostukset ovat onnistuneet hyvin.

Etelä-Savon ELY-keskuksen hallinnoimassa Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishankkeessa seurataan kutevien järvitaimenkantojen määrää ja kokoa vuosina 2011-2014. Vuonna 2011 Heinäveden-reitin koskista löytyi yhteensä 43 kutupesää, mikä viittaa useisiin kymmeniin kutukaloihin.

Pielisjoki

Suuri osa Pielisjoen lisääntymisalueista katosi voimalaitosten rakentamisen yhteydessä. Samalla estyi pääsy Ala-Koitajoelle ja pienempiin Pielisjoen sivuhaaroihin, joissa taimen todennäköisesti myös lisääntyi.

Pielisjoen ainoat lisääntymiseen soveltuvat alueet löytyvät Joensuun kaupungin koskilta. Alueet ovat kooltaan pieniä ja niiden kunto on heikko. Joka tapauksessa sähkökalastusten perusteella luontaista lisääntymistä tapahtuu koskialueilla lähes vuosittain.

Talvinen Länsikoski

Lieksanjoki

Lieksanjoesta löytyy laajimmat järvitaimenen poikastuotantoalueet Pieliseen laskevista joista. Lieksanjoki on kuitenkin padottu, ja poikastuotantoalueet sijaitsevat  nousuesteiden takana. Lieksanjoella harjoitetaan vuosittain emokalapyyntiä.

Lieksanjoen emokalapyynnissä saadaan vuosittain vain muutamia taimenia. Järvialueen kalastusta tulisi rajoittaa, jotta useampi kala selviäisi lisääntymisikään asti. Näin esim. emokalanpyynnissä saatuja kaloja voitaisiin siirtää patojen yli koskialueille lisääntymään. 

Lieksanjoessa esiintyy paikallisia taimenkantoja ja todennäköisesti myös kookkaampi Pankajärvelle vaeltava järvitaimenkanta.

Lieksanjoen Käpykoski

 

Pielisen järvitaimen lisääntyy luontaisesti vähäisissä määrin Lieksanjoen vanhassa uomassa.

Partakoski

Etelä-Saimaalla sijaitseva Partakoski on kunnostettu vapaa koskialue, joka on taimenen tärkeimpiä lisääntymisalueita eteläisellä Saimaalla. Koskialue on rauhoitettu kaikelta kalastukselta ympäri vuoden (rauhoitusalue).

Kuolimosta Saimaaseen virtaavan Partakosken läheisyydessä sijaitsee myös Kärnänkoski, joka on myös järvitaimenen luontaisia lisääntymisalueita. 

Partakoski

Muut alueet

Edellä mainittujen jokialueiden lisäksi Saimaalta ja Pieliseltä löytyy lukuisia pienempiä jokia, joissa järvitaimen lisääntyy. Tällaisia ovat mm. Sulkavan Uitonvirran kautta Saimaaseen laskevat Oravanreitin ja Tuusjärvenreitin kosket sekä Kuolimoon laskeva Korpijärven reitti.

Pieliseen laskevia järvitaimenen lisääntymisalueita ovat mm. Juuanjoki, Saramojoki, Herajoki, Ulkkajoki (Lieksanjoen sivuhaara), ja Hanhijoki (Lieksanjoen sivuhaara).

 

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely