Saimaan järvilohen kärkihanke (ns. Pielisjoen kärkihanke)

Pohjois-Karjalan maakunnan rakennuspalkintotoimikunta on palkinnut vuoden 2019 rakennuskohteena Laurinvirta-hankkeen ja sen osapuolet.

Laurinvirta-hankkeesta tuotettu lyhydokumentti "Järvilohen tarina" on julkaistu YouTubessa. Videon ensiesitys nähtiin Laurinvirran virtuaalisten avajaisten yhteydessä.

Dokumentti on katsottavissa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=a0Rf1S6Cf3A&t=3s&ab_channel=Pohjois-KarjalanS%C3%A4hk%C3%B6

Laurinvirrasta on valmisteilla myös toinen videodokumentti, jossa alueen rakentamista lähestytään teknisemmästä näkökulmasta. 

 

Aiempaa tietoa:

Järvilohen pelastamiseksi on Saimaan järvilohen kärkihankkeessa (ns. Pielisjoen kärkihanke) käynnistetty ainutlaatuinen yhteistyöhanke. Valmisteilla olevassa hankkeessa on tavoitteena luoda järvilohelle merkittävä määrä uutta lisääntymis- ja poikasaluetta Pielisjoessa sijaitsevan Kuurnan voimalaitoksen yhteydessä sijaitsevaan tulvauomaan. Nykyisellään Kuurnan tulvauoma ei sovellu järvilohen elinympäristöksi, sillä tulvajuoksutustilanteita lukuun ottamatta siinä ei virtaa vettä.

Valmisteilla olevassa hankkeessa tulvauomaan suunnitellaan ympärivuotista 35 m3/s suuruista virtaamaa. Jatkuvan virtaaman ja uoman rakenteellisen muokkauksen kautta alueen alkuperäinen koskimainen luonne on mahdollista palauttaa. Hankkeen toteuttamisen vaatiman ympärivuotisen virtaaman mahdollistamiseksi Kuurnan Voima Oy suunnittelee nykyisen tulvapadon yhteyteen pienvesivoimalaa.

Toteutuessaan hanke mahdollistaa järvilohen täydellisen ihmisestä riippumattoman elinkierron ensimmäistä kertaa lähes 50 vuoteen. Suunnitteilla olevalla koskialueella syntyvät järvilohen poikaset pääsisivät vapaasti laskeutumaan syönnösalueilleen Saimaan selkävesille. Kutukypsillä aikuisilla kaloilla olisi puolestaan vapaa yhteys palata lisääntymään omille synnyinkoskilleen.

Kalataloudellisten kunnostustöiden ja niihin liittyvän suunnittelun kokonaiskustannus on noin kaksi miljoonaa euroa. Järvilohen lisääntymismahdollisuuksien palauttamiseen tähtäävät toimenpiteet rahoitetaan valtion kärkihanketuen ja yksityisen rahoituksen kautta. Hankkeen valmistelussa ovat olleet keskeisesti mukana Kuurnan Voima Oy, Luonnonvarakeskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Maa- ja metsätalousministeriö.

Lue Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tiedote asiasta ja katso video.
Katso lisää vesivoimasta Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n nettisivulta.
Lue lisää myös Karjalaisesta ja katso video.

Video: Saimaan järvilohen kärkihanke

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely