Lieksanjoen kärkihanke

Lieksanjoen kärkihankkeessa järvilohi- ja taimenkantaa elvytetään monin toimenpitein, mm. kaivinkone- ja helikopterityönä tehtävin kutu- ja poikasalueiden kunnostuksin, poikasten tuki-istutuksin, emokalapyynnin kehittämistoimin, emokalojen ylisiirroin ja erilaisten selvitysten avulla. Hanke rahoittaa pääosan myös Saarijoen kalatiestä Lieksanjoen sivu-uomassa.

Toimenpiteiden tavoitteena on, että Lieksanjoella toteutettavassa lohikalojen kutupyynnissä kiinni saatavien kalojen määrä kasvaa, mikä ylisiirtojen avulla mahdollistaa järvitaimenen ja järvilohen luonnonmukaisen elinkierron käynnistymisen Lieksanjoen kunnostetuilla koskialueilla. Tavoitteena on niin ikään tiivistää ja kehittää Lieksanjoen vaelluskalakysymyksiin liittyvien keskeisten toimijoiden välistä yhteistoimintaa, mikä mahdollistaa toiminnan suunnitelmallisen jatkuvuuden. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Lieksanjoen vaeltavat järvitaimen ja järvilohikannat elpyvät ja niiden luontainen elinkierto palautuu.

Toimenpiteistä vastaavia tahoja ja hankkeen tärkeimpiä rahoittajia ovat ELY-keskus, Kemijoki Oy, Pielisen ja Ruunaan kalastusalueet, Metsähallitus sekä Lieksan kaupunki. Luonnonvarakeskus toimii kärkihankkeen asiantuntijana sekä vastaa siihen liittyvistä tutkimustoimenpiteistä. Toimenpidekokonaisuuden on suunnitellut ja sitä koordinoi Future Missions Oy.

 

Katso mielenkiintoiset videot:

Kärkihanketoimenpiteitä Lieksanjoella: Saarijoen purokunnostus ja kalatien rakentaminen, syksy 2017

Kärkihanketoimenpiteitä Lieksanjoella: ylisiirrot ja radiotelemetriaseuranta, syksy 2017

Kärkihanketoimenpiteitä Lieksanjoella: emokalapyynti lokakuussa 2016

Kärkihanketoimenpiteitä Lieksanjoella: helikopterisorastus syyskuussa 2016

Järvitaimenten ylisiirto Lieksanjoella

Saarijoen kunnostus (traileri)

Saarijoen kunnostus

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely