Hankkeet ja muut toimenpiteet

Muita kannanhoitotoimenpiteitä ovat mm. kalastuksen säätely ja kalateiden rakentaminen sekä useat erilaiset hankkeet.

Ala-Koitajoen virtaaman muutosten kalataloudellisten vaikutusten seuranta- ja tutkimusohjelmasta lisää tietoa kohdasta ´Ala-Koitajoki´. Lisäksi esim. vesisammalilla parannetaan lohien elinympäristöä Ala-Koitajoella, Lue ELY-keskuksen uutinen asiasta tästä linkistä.

Vaeltavia ja uhanalaisia kalakantoja elvytetään myös hallituksen ´Luotopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin´ -kärkihankkeiden avulla. Lue ELY-keskuksen uutinen asiasta tästä linkistä sekä vasemmalta kohdista Pielisjoen kärkihanke (Saimaan järvilohen kärkihanke) ja Lieksanjoen kärkihanke.

´Elinvoimainen järvilohi´ -hankkeen tavoitteena on mm. selvittää, voidaanko Saimaan järvilohen monimuotoisuutta vahvistaa risteyttämällä.

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely