Kantojen hoito

Kalakannan hoidolla tarkoitetaan vuoden 2016 alusta voimaan astuneen kalastuslain (KL 379/2015) 4 §:n mukaan biologisen monimuotoisuuden ja tuottokyvyn turvaamista kalastuksen ohjauksella ja sekä muilla kalakannan tilaa ja kalastusmahdollisuuksia parantavilla toimenpiteillä.  

Tutustu kantojen hoitoon, kalavaroihin, monimuotoisuuteen, kalavesien tilaan ja kalantutkimukseen ym. myös Luonnonvarakeskuksen nettisivuilla

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely