Hankkeen henkilöstön yhteystiedot:

Olen toiminut erilaisissa lohikalojen kestävän
kalastuksen edistämiseen liittyvissä projekteissa usean vuoden ajan.

Saimaan lohikalat -hankkeessa neuvottelen osakaskuntien ja kalastusalueiden kanssa uusista kalastuksen järjestämissuunnitelmista sekä vastaan projektin johtamisesta ja tiedottamisesta.

Kalastusta olen harrastanut 4-vuotiaasta asti. Sekä passiivinen että aktiivinen kalastus on tuttua. Pyrin kalastamaan kalakantojen tilan huomioiden. 

Mirko Laakkonen, Projektipäällikkö 
(1.10.2011-30.6.2014)

Sirpa Kaunisto, Projektiassistentti
(1.11.2013-30.4.2014)

Juho Rajala, Projektiassistentti
(3.5.2012-30.6.2013)

 

Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, Joensuun toimipaikka 

Johtava kalatalousasiantuntija Veli-Matti Kaijomaa (kalatalouden edunvalvonta, kalatalouden kehittämishankkeet, rahoitus, kalastuslaki)
puh. 02950 26059

Kalastusbiologi Timo Turunen (ammattikalastus, kalataloustuet, kalatalouden edunvalvonta, kalataloustarkkailut)
puh. 02950 26112

Kalatalousasiantuntija Heli Peura (kalatalousmaksu- ja toimenpidevelvoitteet, kalaistutukset, kalastusalueet ja osakaskunnat, kalastuskiellot ja luvat)
puh. 02950 26088

 





 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely