Tiedottaminen

Tiedottaminen oli keskeisessä roolissa Saimaan lohikalat -hankkeessa. Tässä osiossa voi tarkastella hankkeessa saavutettuja tiedottamistuloksia.
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely