Kyselytutkimus 2014

Projektisuunnitelman mukaisesti hankkeen käynnistyttyä toteutettiin  kohderyhmien jäsenistölle kohdistettu lähtötilanteen kartoitus kirjallisena kyselynä. Tämä kysely uusittiin vuoden 2014 kevään aikana.

Kummassakin (2012 ja 2014) kyselytutkimuksessa selvitettiin vastaajien omaa kalastusaktiivisuutta, tietämystä ja kokemusta uhanalaisista lohikaloista sekä heidän asenteitaan lohikalojen suojelua kohtaan.

Molemmat kyselyt lähetettiin (sattumanvaraisesti hankkeen kohderyhmistä valituille henkilöille) yhteensä 300 osakaskunnan edustajalle, 150 kalastusseuran jäsenelle, ja 70 ammattikalastajalle. Tutkimukset kohdistettiin siten yhteensä 520 henkilölle kummallakin kerralla.

Kyselytutkimuksen uusinalla voitiin selvittää mm. hankkeen aikana tapahtuneita muutoksia kohderyhmien asenteissa.

Kyselytutkimus 2014 tulokset

Kyselytutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin palkintoja. Onnetar suosi seuraavia henkilöitä:

Kalastuspäivä Saimaalla, Saimaa Fishing Travels
Teuvo Eronen, Savonlinna

Viehekalastussetti 3 kpl
Antti Pesonen, Savonlinna
Marko Lajunen, Imatra
Kari Hauhio, Suomenniemi

Lisäksi arvottiin alla olevan kuvan mukaisia vaappuja 10 kpl.

nettiin2

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely