Kyselytutkimus 2012

Projektisuunnitelman mukaisesti hankkeen käynnistyttyä toteutettiin  kohderyhmien jäsenistölle kohdistettu lähtötilanteen kartoitus kirjallisena kyselynä.

Kyselytutkimuksella selvitettiin vastaajien omaa kalastusaktiivisuutta, tietämystä ja kokemusta uhanalaisista lohikaloista sekä heidän asenteitaan lohikalojen suojelua kohtaan.

Kysely lähetettiin yhteensä 300 osakaskunnan edustajalle, 150 kalastusseuran jäsenelle, ja 70 ammattikalastajalle. Tutkimus kohdistettiin siten yhteensä 520 henkilölle. Vastauksia saatiin 285 kpl eli palautusprosentti oli 54,8 %.

Tiivistelmä kyselytutkimuksen keskeisimmistä tuloksista 

30.5.2012 julkaistu lehdistötiedote 

juha_salonen_free2go

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely