Pihlajaveden kalastusalue

pienipihlaja

 
Yleistä

Kohdelajit: järvilohi, järvitaimen, harjus

Kuvaus: Järvilohen ja -taimenen syönnös- ja vaellusalue. Alueella elää myös järvikutuista harjusta.

Erityistä: Savonlinnan kaupungin kapeikkoalue, Kommersalmen kapeikkoalue

Kohdeosakaskunnat: Tuohi-Liistonsaaren osakaskunta

Lisätietoja

Etelä-Savon kalatalouskeskus 

Pihjalaveden kalastusalue

Kalastussuunnitelman eteneminen

Lohikaloja koskevat kalastusrajoitukset ennen esitystä (18.12.2012)

Hankkeen esitykset lohikalojen kestävän kalastuksen edistämiseksi (20.03.2013)

Kalastusalueen päätös (28.3.2014)

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely