Saimaan lohikalojen kestävän kalastuksen edistäminen -hanke

Saimaan lohikalojen kestävän kalastuksen edistäminen -hanke (LIFE10INF/FI/052) oli kolme vuotta kestävä tiedotus- ja neuvotteluhanke.

Hankkeen keskeisenä tehtävänä oli jakaa tietoa Saimaan uhanalaisista kalalajeista (järvilohi, järvitaimen, nieriä, harjus) ja kertoa kalastuksen vaikutuksesta niihin.

Kalastusalueet ja kalavesien omistajayhteisöt olivat avainasemassa kalastuksen järjestelyistä päätettäessä. Yhdessä näiden päättäjien kanssa laadittiin alueellisia ja paikallisia kalastuksenjärjestämissuunnitelmia .

Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Kumppaneina toimivat Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskukset. 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 361 670 euroa. Rahoitus saatiin EU:n Life+ Tiedotus- ja viestintä -rahastosta sekä maa- ja metsätalousministeriöltä. Hanke käynnistyi lokakuussa 2011 ja päättyi kesäkuussa 2014.

 

Hankkeen henkilöstö:

Mirko Laakkonen, Projektipäällikkö (1.10.2011-30.6.2014)
Sirpa Kaunisto, Projektiassistentti (1.11.2013-30.4.2014)
Juho Rajala, Projektiassistentti (3.5.2012-30.6.2013)

 

 

 


 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely